EUTR

Nařízení EU o dřevě, tzv. EUTR, je legislativní nástroj Evropské unie zakazující obchodování s nezákonně vytěženým dřevem a výrobky z něj v EU.

ÚHÚL je pověřenou osobou podle § 10 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, který do českého právního řádu převádí tzv. Nařízení EU o dřevě.

Kontakt: eutr@uhul.cz

Dne 9. listopadu 2023 uspořádal ÚHÚL odbornou konferenci k Nařízení o odlesňování.