Informace o reprodukčním materiálu

Reprodukční materiál lesních dřevin

Zprávy o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v České republice

Na základě žádosti Ministerstva zemědělství ÚHÚL, jakožto pověřená osoba dle § 30 zákona č. 149/2004 Sb., zpracovává každoroční Zprávu o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v České republice s údaji k 31. 12. aktuálního roku.

Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR za rok 2022
Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR za rok 2021
Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR za rok 2020
Aktualizace tabulky 6.3 a 7.2 – dle zpracovaných hlášení dodavatelů 2020
Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR za rok 2019
Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR za rok 2018
Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR za rok 2017
Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR za rok 2016
Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR za rok 2015

Registr uznaných zdrojů České republiky

Registr uznaných zdrojů České republiky je veřejně přístupný on-line v aplikaci ERMA. Je aktualizován průběžně dle aktuální platnosti uznaných jednotek.

Národní seznam uznaných zdrojů

Národní seznam uznaných zdrojů České republiky vede Ministerstvo zemědělství. Seznam je aktualizován jedenkrát ročně. Podrobnosti k Národním seznamům členských států EU uvádí Nařízení Komise (ES) č. 1597/2002 (vzor pro národní seznamy zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin).

Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2022
Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2021
Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2020
Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2019
Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2018
Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2017
Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2016
Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2015
Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2014
Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2013
Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2012

Výpěstnosti a produkční jednotky sadebního materiálu lesních dřevin

Nabídka a poptávka reprodukčního materiálu

Organizace členských zemí EU, které mají na starosti problematiku obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin: