Katalog datových informací

ÚHÚL spravuje centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou.

Část z takto spravovaných dat, je dostupná v podobě veřejných údajů, soustředěných do samostatných aplikací nebo seznamů. Tyto výstupy jsou k dispozici v níže uvedeném katalogu datových informací. V případě, že hledáte výstupy v podobě mapových prezentací, je třeba využít katalog mapových prezentací.

Katalogy zároveň obsahují vybrané informace sloužící pro potřeby úředníků státní správy lesů a myslivosti, které jsou neveřejné.

Adresář pracovníků SSL a M

Adresář úředníků vykonávající státní správu lesů (SSL) a státní správu myslivosti (SSM)

Přejít do aplikace

SIL

Souhrnné informace o stavu lesa a myslivosti v ČR. Výsledky součtů údajů z databázi LHP/O s platností vždy k 31.12. příslušného roku, případně z dat myslivecké evidence ORP.

Přejít do aplikace

Seznamy dat LHPO

Seznam LHP/O převzatých do DS IDC v daném roce.
Přejít do aplikace

Seznam LHP/O platných v daném roce k 31.12.
Přejít do aplikace

Reprodukční materiál

Informační systém evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Přejít do aplikace

Seznam katastrálních území

Seznam KÚ pro potřeby pořizovatelů LHP/O dle podkladů ČÚZK s platností k 30.6. daného roku, závazný je pro LHP/O od roku následujícího.

Přejít na seznam

Licence v lesním hospodářství

Obsahuje odkazy na licence k výkonu činnosti OLH, ke zpracování LHPO a k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Přejít do aplikace

 

Textové části dat LHPO

Seznam textových částí LHP z let 1943-1999 v analogové podobě.

Přejít do aplikace

Rejstřík honebních společenstev

Obsahuje rejstřík honebních společenstev (§ 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti). 

Přejít do aplikace