Katalog mapových informací

Mapový portál ÚHÚL je platforma, která slouží široké veřejnosti jako uživatelsky přívětivý nástroj pro snadný a rychlý přístup k vybraným grafickým informacím o lese.

Nabízí širokou škálu mapových výstupů, které poskytují odborné i laické veřejnosti vybrané informace v uživatelsky jednoduchém rozhraní webového prohlížeče. Základní složkou mapového portálu, jsou jednotlivé tematicky zaměřené mapové aplikace, které jsou, až na výjimky, pravidelně aktualizovány.

Oblastní plány rozvoje lesů
Vrstvy, sloužící jako podklady pro lesnické rozhodování.

Přejít na mapu

Honitby ČR
Zobrazení hranic honiteb včetně typů držitele a uživatele, bez vazby na numerické údaje o hospodaření z myslivecké evidence. Upozornění na relevanci zobrazených dat naleznete zde.

Přejít na mapu

Informace o lese
Mapové kompozice z podkladů LHP(O). Klíč určující charakter smíšení, katalog strukturovaných porostních typů dle dřevin, pro vrstvu Druhová skladba, naleznete zde.

Přejít na mapu

Lesní hospodářské osnovy
Lesní hospodářské osnovy (kniha a mapa).

Přejít do aplikace

Stav a vývoj lesa pomocí DPZ
Výstupy DPZ vytvořené automatizovanou analýzou infračervených ortofot a digitálního povrchového modelu (nDSM). Popis výstupů naleznete zde.

Tematické výstupy DPZ
Trendy zdravotního stavu

Zdravotní stav lesů do 2017
Hodnocení zdravotního stavu lesů. (infračervený index lesa a mapy poškození, mortality, defoliace, ohrožení, dynamiky a trendu v jehličnatých porostech.

Přejít na mapu

Lesnické projekty
Zadané MZe a zpracované ÚHÚL

Přejít na mapu

Ostatní projekty
Lesnického významu

Přejít na mapu

Přehledové mapy
Mapové přehledy se zobrazením hranic PLO, krajů, pověřených obcí apod. ve formátu JPG.

Přejít do aplikace

Potenciální ohrožení lesa
Mapové kompozice z podkladů LHP(O), DPZ a dalších zdrojů.

Přejít na mapu

 

Státní správa lesů
Aplikace pro potřeby orgánů státní správy lesů. Základem jsou v tomto případě data lesních hospodářských plánů a osnov, přístupné vždy pro místně příslušnou státní správu lesů.