Mezinárodní aktivity

Historie mezinárodní spolupráce v ÚHÚL zasahuje až do padesátých let minulého století. Prvním významným mezinárodním projektem byla inventarizace lesů Mongolska

v roce 1956. Následovala řada dalších s těžištěm zejména v Africe a Asii.

Aktuálně ÚHÚL v rámci zahraniční rozvojové spolupráce realizuje projekt v Gruzii (2021-2024) a zástupci ÚHÚL jsou členy pracovních skupin nejrůznějších mezinárodních platforem.