Mobiles SSL

Aplikace

ÚHÚL vytvořil aplikaci Mobiles SSL pro mobilní zařízení, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány především údaje LHP/LHO v režimu:

 • on-line (s přímým internetovým připojením), nebo
 • off-line (bez internetového připojení).

Tato aplikace je určená pro úředníky orgánů SSL, kteří tak mohou mít v terénu okamžitě k dispozici důležitá data o lesích ve svém správním obvodu.

ÚHÚL má smluvní zajištění dat největšího vlastníka lesa v ČR Lesů České republiky, s. p., pro všechny orgány SSL včetně ORP, jak pro práci v režimu „on-line“, tak pro práci v režimu „off-line“ (v tomto režimu je ÚHÚL jediným subjektem v ČR).

Aplikace Mobiles SSL je vytvořena i s ohledem na potřebu získávání dalších informací a zároveň poskytuje možnost:

prohlížení grafických dat

 • vybrané lesnické mapy(porostní, obrysová a typologická mapa),
 • katastrální mapa(čísla a hranice parcel),
 • mapové vrstvy z IDC ÚHÚL a z jiných zdrojů(detekce těžeb, letecká, turistická, přehledová mapa),
 • samostatná mapová vrstva zákresů pořízených uživatelem v úloze(body, linie, plochy)

prohlížení alfanumerických dat nad mapami

 • hospodářská kniha(zkrácená verze bez těžeb a návrhu zalesnění),
 • výpis z katastru nemovitostí(okres, obec, kat. území, č. parcely, výměra, druh pozemku, způsob využití, způsob ochrany, číslo LV, identifikace vlastníka)

zjišťování, sběru a exportu vlastních dat

 • měření vzdáleností, nebo ploch a jejich obvodů,
 • zákresy jevů zjištěných v terénu v podobě bodů, linií anebo ploch,
 • funkce GPS(zobrazení aktuální polohy zařízení a její využití pro tvorbu zákresů, navigace na vybranou lokalitu).
 • export zákresů ve formátu *.kml