Myslivecký kalendář

Portál myslivosti

Tato část Portálu myslivosti obsahuje informace o

 • dění v přírodě
 • mysliveckých činnostech
 • povinnostech uživatelů honiteb ve vztahu k orgánům státní správy myslivosti
 • dobách lovu zvěře
 • zajímavých mysliveckých akcích

Myslivecký kalendář

Doby lovu

Kapesní kalendář – DOBY LOVU

 1. Celoročně lze v oboře lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy
 2. V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní lze celoročně lovit kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.
 3. Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích.
 4. Na stejném honebním pozemku lze lovit zajíce polního pouze jedenkrát v roce a bažanta obecného pouze dvakrát v roce. Omezení se nevztahuje na lov zajíce polního a bažanta obecného loveckými dravci a na lov bažanta obecného v bažantnicích
 5. Společným lovem „na tahu“ lze lovit
 1. a) husu běločelou, husu polní a husu velkou pouze 3 dny v týdnu, a to ve středu, v sobotu a v neděli,
  b) kachnu divokou, lysku černou, poláka chocholačku a poláka velkého pouze 2 dny v týdnu, a to ve středu a v sobotu.

Obecně závazné údaje o dobách lovu lze najít v přílslušném prováděcím právním předpisu k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, tedy ve vyhlášce č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu.