Národní inventarizace lesů

Jednou z hlavních činností ÚHÚL je provádění Národní inventarizace lesů (NIL). Národní inventarizace lesů je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Jejím úkolem je podat souhrnné údaje o stavu lesů v České republice jak z pohledu trvalé udržitelnosti životního prostředí, tak z hlediska hospodářského využití.

Základem NIL je opakované pozemní měření na inventarizačních plochách rozmístěných po celé ČR. Vychází z matematicko-statistických metod, které jsou používány i v ostatních zemích.

V letech 2001-2004 byl uskutečněn první cyklus NIL, v letech 2011-2015 druhý cyklus. Od roku 2016 probíhá kontinuální inventarizace s každoročním sběrem dat a jejich průběžným vyhodnocováním. Šetření na konkrétních inventarizačních plochách se opakuje jednou za pět let (pětiletý cyklus). Tento systém je pružnější než do roku 2015 používaný desetiletý cyklus, který poskytoval výsledky jednou za deset let a ty se tak stávaly postupně neaktuálními. Přechod z periodické inventarizace na kontinuální je také postupným trendem v řadě evropských zemí (Finsko, Švédsko, Francie, Rakousko a další).

Výstupy Národní inventarizace lesů
Mezinárodní spolupráce v oblasti NIL