Národní inventarizace lesů

Národní inventarizace lesů v ČR (NIL) je zdrojem spolehlivých informací o stavu a vývoji našich lesů. Základem metody je výběrové šetření založené na teorii matematické statistiky. Poskytované informace jsou získávány na základě opakovaného terénního šetření na inventarizačních plochách, které jsou trvale polohově stabilizované a rozmístěné po celém území ČR.

​​Výstupem NIL jsou odhady předem daných cílových parametrů (např. přírůst, lesnatost) na úrovni státu nebo pro vybraná geografická členění. Přesnost výsledků je vyjádřena formou intervalových odhadů. ÚHÚL realizoval tři inventarizační cykly NIL v letech 2001–2004 (NIL1), 2011–2015 (NIL2) a 2016–2020 (NIL3).

Současný režim kontinuální inventarizace umožňuje plynulý sběr dat současně s průběžným vyhodnocováním. ÚHÚL je součástí mezinárodní sítě ENFIN spolupracující na harmonizaci národních inventarizací lesů jednotlivých evropských zemí. ​​Výsledky NIL včetně popisu metodiky terénního šetření a principů vyhodnocení jsou veřejně přístupné na webovém portálu NIL.

Výstupy Národní inventarizace lesů