Portál myslivosti

Součástí působnosti ÚHÚL, jako odborné organizace MZe, je problematika myslivosti. Jedná se o nedílnou součást činností člověka v krajině a současně o obor s historickou tradicí a celospolečenským významem, který se do dnešní podoby vyvíjel cca 1000 let. Úkolem Portálu myslivosti je poskytnutí komplexních informací o myslivosti, včetně vybraných mapových a datových výstupů z databází, kterými ÚHÚL disponuje.