Projekt Gruzie

Mezinárodní aktivity

2021–2024  

Cílem projektu je implementovat trvale udržitelné hospodaření v lesích chráněné oblasti Aragvi, které plnohodnotně a trvale zabezpečí potřeby místních obyvatel směrem k lesu při zachování ekologické stability, funkčního potenciálu a přirozeného vývoje lesních ekosystémů, včetně ochrany přírody.  

Projektovým záměrem je přispět k zachování a přirozenému vývoji horských lesních ekosystémů v chráněné krajinné oblasti Gruzie. Z dlouhodobého hlediska bude zajištěna jejich stávající biodiverzita, ekologická stabilita a schopnost bezpečně plnit veškeré své funkce (např. hydrická, klimatická, půdoochranná/protierozní, rekreační, produkční) za současného rozvoje oblasti. 

Realizací navrhovaného projektu bude nastaveno vědomé/záměrné trvale udržitelné lesnické hospodaření, které z dlouhodobého hlediska zajistí stávající vysokou ekologickou stabilitu porostů, nejvyšší možnou odolnost a adaptabilitu ke klimatické změně a zároveň zabezpečí místním komunitám požívat veškeré produkční i mimoprodukční funkce lesa. Předpokládá se, že realizovaný projekt poslouží jako vzor pro komplexní řešení v analogických částech Gruzie.  

Implementací trvale udržitelného hospodaření skrze projektem zpracovaný lesní hospodářský plán bude správa lesů Aragvi vhodně umísťovat těžební zásahy, stanovovat optimální množství těžby a diferencovat postupy s ohledem na typ a stav porostů. Samotná lesní správa zřízená municipalitou v Dusheti, včetně lesnických akademických pracovníků a lesníků NFA, pak bude v průběhu realizace projektu postupně seznamována s celou koncepcí managementového systému (od příprav až po finální zpracování), v závěru projektu bude odborně proškolena a v praxi vedena.