Publikace a metodiky

V této sekci naleznete publikace a metodiky, které jsme vydali či se na nich podíleli. Další publikace pak naleznete u konkrétních našich činností.

METODIKA KE ZPRACOVÁNÍ ARCHIVNÍCH MATERIÁLŮ

Schválená metodika Ministerstva zemědělství

SUCHÁNKOVÁ, S. a kol. Metodika ke zpracování archivních materiálů o historickém vyžívání lesnických majetků. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 2021. 78 s. ISBN 978-80-86188-70-6.