Rádce vlastníka lesa a metodická doporučení

Poradenství v lesním hospodářství

Veškerou legislativu obsaženou v těchto publikacích naleznete zde.

Publikace „Rádci“ jsou určeny vlastníkům lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán a vlastníkům zemědělské půdy, kteří zvažují její zalesnění. Publikace si můžete zde stáhnout v elektronické podobě nebo o jejich tištěnou podobu požádat naše metodické pracovníky. Kontakt na metodické pracovníky podle územní působnosti naleznete zde.

Radce I
Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha I.
Základní pravidla vlastnictví lesa, Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů Vašeho lesa, Vaši hlavní pomocníci, Hospodaření v lese, Založení lesního porostu na zemědělské půdě, Možnosti čerpání příspěvků, dotací a finanční pomoci, Lesní stanoviště a stabilita lesa
Radce II
Myslivost ve vztahu k vlastníkovi lesa, Ochrana přírody a krajiny ve vztahu k vlastníkovi lesa, Možnosti čerpání příspěvků, dotací a finanční pomoci pro oblast ochrany přírody a krajiny
Radce III
Standard sadebního materiálu lesních dřevin, Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Radce IV
Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, Povinnosti hospodářských subjektů, Systém náležité péče, Evidence vztahující se k uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

 

Pracovní metodiky pro akreditované poradce v lesnictví

Pěstování a využívání biomasy lesních dřevin pro další zpracování (PDF)

Operační program životní prostředí pro období 2021–2027 (PDF)

Program péče o krajinu (PDF)

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (PDF)

Zalesňování zemědělské půdy (PDF)

Lesnicko-environmentální platby (PDF)

 

Metodiky vydávané Mze a SZIF k vybraným opatřením Strategického plánu SZP 2023-2027 a PRV

Zalesňování zemědělské půdy 2024 (PDF)
Metodika k provádění nařízení vlády č. 63/2023 Sb., platná pro rok 2024

Lesnicko-environmentální platby 2024 (PDF)
Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2023 Sb., platná pro rok 2024

Příručka pro žadatele – evidování habitatových stromů v fLPIS v rámci podopatření Zachování habitatových stromů (PDF)
Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2023 Sb., platná pro rok 2023

Technicko – metodický manuál fLPIS 2024 (PDF)