Seznam katastrálních území

S platností k 30.6. daného roku, který je závazný pro LHP(O) od roku následujícího. Tento seznam ÚHÚL tvoří pro pořizovatele LHP/O podle podkladů ČÚZK a je k dispozici ve formátu xls.

Soubor Velikost
kat2023.xlsx 1.4 MB
kat2022.xlsx 807.2 KB
kat2021.xlsx 892.09 KB
kat2020.zip 767.99 KB
kat2019.zip 969.81 KB
kat2018.zip 694 KB