Podpora státní správy lesů a myslivosti

Na základě své Zřizovací listiny poskytuje ÚHÚL odbornou a technickou podporu pověřeným referentům státní správy lesů a myslivosti na úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech.

Základní podpora poskytovaná bez písemné žádosti

V rámci zajištění technické podpory výkonu státní správy lesů ÚHÚL spravuje tyto aplikace dostupné přes portál eAGRI:

Postup získání přístupových údajů do zabezpečené části portálu eAGRI pro referenty státní správy lesů a myslivosti naleznete zde.

Základní podpora poskytovaná na základě písemné žádosti

  • Příprava podkladů pro vyhotovení lesních hospodářských osnov
  • Formální kontrola dat lesních hospodářských plánů/osnov a souladu s informačním standardem ISLH před převzetím do datového skladu
  • Vyhotovení přehledových map vlastnictví lesů nově zařízených a schválených lesních hospodářských plánů/osnov v digitálním formátu
  • Spolupráce při kontrolní a dozorové činnosti z hlediska hospodaření v lese, včetně účasti na šetřeních a jednáních
  • Vyhotovení odborných posouzení v průběhu platnosti lesních hospodářských plánů/osnov

Jedná se zejména o zjištění taxačních údajů (věk, výška, zakmenění), plochy lesního pozemku, posouzení stavu porostu a zajištěnosti kultury, doporučení výjimek ze zákazu mýtní úmyslné těžby a odhad vytěžené dřevní hmoty.

  • Kontrola věcné správnosti dat lesních hospodářských plánů/osnov
  • Kontrola dodržování zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
  • Zajištění výdeje dat oblastních plánů rozvoje lesů a lesních hospodářských plánů/osnov

Nadstandardní podpora na základě písemné žádosti