Standardy – IS LHPO

Informační standard lesního hospodářství pro lesní hospodářské plány a osnovy zajišťuje organizované uložení dat do datového skladu ÚHÚL.

Stanovy standardizační komise ISLH

Informační standard lesního hospodářství pro LHP a LHO

1.1.2025 – zde = část: 1234 – Rozdíly od standardu 2024 PIL jsou popsány zde

 • ERD schéma PIL zde
 • XDS šablony: bude doplněna

1.1.2024 – zde = část: 1234 – Rozdíly od standardu 2023 PIL jsou popsány zde

 • ERD schéma PIL zde
 • XDS šablony: zde

1.1.2023 PIL – zde = část: 123, 4 – Rozdíly od standardu 2023 jsou popsány zde

 • ERD schéma PIL zde
 • XDS šablony:zde

1.1.2023 – zde = část: 123, 4 – Rozdíly od standardu 2022 jsou popsány zde

1.1.2022 a další roky LHE – 12

1.1.2022 – zde = část: 123, 4 – Rozdíly od standardu 2021 jsou popsány zde

1.1.2021 – zde = část: 123, 4 – Rozdíly od standardu 2020 jsou popsány zde

1.1.2020 – zde = část: 123, 4 – Rozdíly od standardu 2019 jsou popsány zde

Nezbytné položky pro LHP a LHO

 • Definice obsahu předávaného výměnného formátu digitálních dat lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO) – platné od 1.1.2024 a dále. – zde
 • Definice obsahu předávaného výměnného formátu digitálních dat lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO) – platné od 1.1.2020 a dále. – zde
 • Definice obsahu předávaného výměnného formátu digitálních dat lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO) – platné od 1.1.2010 do 31.12.2019. – zde
 • Definice obsahu předávaného výměnného formátu digitálních dat lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO) – platné od 1.1.2009 do 31.12.2009. – zde
 • Definice obsahu předávaného výměnného formátu digitálních dat lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO) – platné od 1.1.2008 do 31.12.2008. – zde
 • Definice obsahu předávaného výměnného formátu digitálních dat lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO) – platné od 1.1.2006 do 31.12.2007. – zde
 • Definice obsahu předávaného výměnného formátu digitálních dat lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO) – platné od 1.1.2004 do 31.12.2005. – zde
 • Definice obsahu předávaného výměnného formátu digitálních dat lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO) – k 1.1.2003 včetně. – zde

Kartografická prezentace dat LH

V rámci ujednocení grafických objektů a jejich kartografické prezentace byla provedena inventarizace a standardizace prvků ISLH vyskytujících se v datech LHP(O) a OPRL .

Ve výsledných číselnících pro rok 2006 a dále (C_LINIE, C_BODY, C_PLOCHY, C_TEXTY) jsou vždy u dané oblasti LH uvedeny veškeré dosud standardizované objekty LH. Vyskytují se zde i objekty s historickým významem.

V případě nutnosti vzniku nového objektu v LH a potřeby jeho standardizace je nutné kontaktovat správce těchto číselníků ÚHÚL, se kterým požadovaný nový objekt vydefinujete (v návaznosti na kartografickou prezentaci dat LH a na ostatní sektory dat lesního hospodářství) a začleníte do těchto číselníků. Žádný nový objekt by se neměl v datech objevit bez předchozí konzultace s ÚHÚLem. Veškeré nové vydefinované zařazené objekty budou následně vstupovat do ISLH.

Pro LČR jsou blokovány DRUHY 1000 – 10000 a ZNAČKY 50 000 – 99 000.
Tyto intervaly v dané oblasti nebudou nikdy v oblasti standardizace UHULem obsazovány.

Do 31.12.2005 byla kartografie doporučena dle KSLH021114.pdf

Zápisy ze standardizační komise

Distribuční seznam SK ISLH k 31.12.2021

Předseda komise:

Příjmení, jméno,titul

Organizace

 Tomášek Václav Ing.

 MZe -16210

 

Členové:

Příjmení, jméno,titul

Organizace

 Dohnanský Tomáš Ing.

 SVOL

 Dvořák Tomáš Ing.

 STK – Lesprojekt St.Boleslav, s.r.o.

 Hamák Martin Ing.

 LČR, s.p.

 Hána Jan Ing.

 ÚHÚL

 Sys Tomáš

 LČR, s.p.

 Kašpar Jiří Ing.

 Foresta SG, a.s.,Vsetín

 Malík Zbyšek Ing.

 TopolPro,s.r.o, Brandýs n.L.

 Limpouch AlešIng.

 Topol-software, s.r.o.

 Lotocký Miroslav Ing.

 ÚHÚL

 Nečas Michal Ing.

 STK – Lesprojekt VČ, s.r.o.

 Oujezdský Petr Ing.

 PDS, s.r.o.

 Pacourek Patrik Ing.

 ÚHÚL

 Říha Milan Ing.

 ÚHÚL

 Šešulka Libor Ing.

 LČR, s.p.

 Zeman Miroslav Ing.

 ÚHÚL

 Černý Martin Ing.

 IFER

 Seidl Vladislav Ing.

 VLS, s.p.

– Distribuční seznam (.doc)

Jazyk XML

zde: Jazyk XML