Více o demonstračních objektech

Další činnosti

Demonstrační objekty – zřízení, správa, využití
Smyslem demonstračních objektů je, při respektování provozních pracovních postupů, umožnit porovnání různých pěstebních systémů z různých úhlů pohledu – ekonomického, ekologického i společenského. Výsledky z demonstračních objektů umožní vlastníkovi lesů porovnání jednotlivých přístupů a následný výběr managementu, který bude považovat za nejlepší. Vychází se z předpokladu, že lesní hospodářství může nabídnout více variant cest k dosažení trvale udržitelné obhospodařování lesů v konkrétních přírodních i společenských podmínkách.
DO lesního hospodářství – zřízení, správa, využití

Kodex demonstračních objektů
Souhrn pravidel bezpečnosti a etiky chování v demonstračních objektech.
Kodex demonstračních objektů Ministerstva zemědělství