Více o Nařízení EU proti odlesňování

Nařízení EU proti odlesňování vstoupilo v platnost 29. června 2023.

Nařízení EU proti odlesňování pokrývá vybrané produkty, které obsahují následující komodity: skot, kakao, káva, kaučuk, dřevo, palma olejná a sója.

Nařízení EU proti odlesňování je inspirováno dosavadním nařízením č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (známé jako „nařízení o dřevě“), které je v EU účinné od roku 2013. Nařízení o dřevě je v České republice implementováno zákonem č. 226/2013 Sb. V porovnání s nařízením o dřevě však dochází k podstatnému rozšíření právní úpravy, které má zásadní dopad na subjekty v lesnickém a zemědělském sektoru a rovněž vliv na její implementaci v členských státech.

Nově budou muset hospodářské subjekty vést komplexní systém náležité péče a již před uvedením na trh nebo vývozem předložit prohlášení o náležité péči prostřednictvím elektronického systému Evropské komise. Oproti dosavadnímu nařízení o dřevě se nová regulace vztahuje i na vývoz relevantních produktů a komodit, které musí v tomto ohledu splnit stejné podmínky jako v případě jejich uvádění na trh EU. Nejvýznamnější změna z pohledu postavení jednotlivých subjektů a jejich povinností v rámci dodavatelského řetězce nastala u obchodníků, jelikož se nově považují za hospodářské subjekty a vztahují se na ně relevantní povinnosti, pokud nejsou malými a středními podniky.

Podrobnosti o Nařízení EU proti odlesňování