Výstupy OPRL

Přehled PLO – interaktivní mapa
Katalog mapových informací
Metodiky tvorby OPRL
Speciální projekty a studie
Publikace OPRL
Ostatní dokumentace OPRL

GEOPORTAL: Mapy OPRL

Kartografický katalog grafických objektů OPRL  – přehled grafických objektů a jejich charakteristik v mapách OPRL (neboli co lze v mapách OPRL najít a jak je to tam vyznačeno)

  • Mansfeld, V. 2011: Norway spruce in forest ecosystems of the Czech Republic in relation to different forest site conditions. Journal of Forest Science. 57, 2011 (11), s. 514–522.
  • Sborník a prezentace ze semináře Oblastní plány rozvoje lesů 2, který se konal 28. 6. 2018 v Praze. Seminář pořádala Česká lesnická společnost ve spolupráci s ÚHÚL a Ministerstvem zemědělství.
    Sborník ze semináře Oblastní plány rozvoje lesů 2