Výstupy

Mezinárodní aktivity

Průběžné zprávy

Výroční zprávy

Aktivity realizované v první polovině roku 2022 roku probíhaly v souladu s projektovým harmonogramem aktualizovaným v předchozí etapě. Dozvuky restriktivních opatření onemocnění Covid-19 již neměly zásadní vliv na plnění plánu. Významně se projevilo zvýšení cen energií, stavebního materiálu a oslabení Kč vůči euru a dolaru, jakožto důsledek stále probíhající pandemie Covid-19 a ruské agrese na Ukrajině. Ve vedení projektu došlo ke změně zástupce vedoucího z důvodu zapojení Ing. A. Kusbacha, Ph.D. do mezinárodního projektu FAO v Arménii. Nově byla jako zástupce vybrána Mgr. V. Kalníková, Ph.D. Vybrané činnosti, zejména pak propagace projektu a projektová administrativa, jsou spolukoordinovány s vedením „Programu udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích komunit.

Videa, fotografie


Zavádění programu udržitelného rozvoje lesa v Aragvi, Gruzie​

Známkou dlouhodobého potulného využívání lesů výmladkovým způsobem jsou všudypřítomné hlavaté stromy, charakteristicky pravidelně řezané v metru a výše. Důvodem nebyla lenost ohýbat se, nýbrž záměr uchránit nové výmladky pasoucímu se dobytku v blízkosti osad. Tak byl zajištěn chov dobytka i růst lesa.

Hlavní práce geobiocenologického průzkumu oblasti spočívají v popisu stanoviště, vegetace a půdy, včetně odběru půdních vzorků.

Při těžbě lesa převažuje tvrdá ruční práce. Drtivá většina prováděných těžeb je prováděna pro výrobu palivového dříví.