Výstupy

Mezinárodní aktivity

Výroční zprávy

Aktivity realizované v první polovině roku 2022 roku probíhaly v souladu s projektovým harmonogramem aktualizovaným v předchozí etapě. Dozvuky restriktivních opatření onemocnění Covid-19 již neměly zásadní vliv na plnění plánu. Významně se projevilo zvýšení cen energií, stavebního materiálu a oslabení Kč vůči euru a dolaru, jakožto důsledek stále probíhající pandemie Covid-19 a ruské agrese na Ukrajině. Ve vedení projektu došlo ke změně zástupce vedoucího z důvodu zapojení Ing. A. Kusbacha, Ph.D. do mezinárodního projektu FAO v Arménii. Nově byla jako zástupce vybrána Mgr. V. Kalníková, Ph.D. Vybrané činnosti, zejména pak propagace projektu a projektová administrativa, jsou spolukoordinovány s vedením „Programu udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích komunit.

Videa, fotografie


Zavádění programu udržitelného rozvoje lesa v Aragvi, Gruzie​

 

Představení projektu na ambasádě ČR v Tbilisi (Autor: Antonín Kusbach)

 

Pozemní šetření na inventarizačních plochách (Autor: Zdeněk Soušek)

 

Prezentace výroby dřevěného uhlí – již druhá várka uhlí (Autor: Petr Lukeš)

 

Praktická ukázka manipulace s mechanizací, která se používá v dřevoskladu (Autor: Vít Kondler)