Žádosti a formuláře

Žádost o výdej dat zde.

Přístup do zabezpečené části portálu eAGRI a Rejstříku honebních společenstev

ÚHÚL prostřednictvím portálu Ministerstva zemědělství eAGRI a svých webových stránek zpřístupňuje pracovníkům orgánů státní správy lesů a myslivosti informace ze svého informačního a datového centra. A to prostřednictvím specializovaných aplikací v zabezpečené části portálu eAGRI a Rejstříku honebních společenstev (RHS).

Jedná se o následující aplikace pro státní správu lesů:

A o tyto aplikace pro státní správu myslivosti:

Přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) do zabezpečené části portálu eAGRI a Rejstříku honebních společenstev mohou pracovníci orgánů státní správy lesů a myslivosti získat na základě této žádosti:

Žádost o přístup do portálu eAGRI a RHS

Pro přístup do aplikace Datový sklad státní správy myslivosti je navíc vyžadován písemný slib mlčenlivosti, jehož podpis probíhá přes Ministerstvo zemědělství. V rámci urychlení přístupu do aplikace je však možné zaslat nám kopii podepsaného slibu mlčenlivosti spolu se žádostí o přístup do portálu eAGRI a RHS.