Znalecké posudky

Další činnosti

ÚHÚL je zapsán v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech Ekonomika a Lesní hospodářství. Provádí znaleckou činnost výhradně pro státní orgány a státní podniky, které mají právo hospodaření k lesům ve vlastnictví státu. 

Obory znalecké činnosti ÚHÚL jsou: 

  • ekonomika (oceňování pozemků, trvalých porostů a škod na lesních porostech, provoz a ekonomika lesní výroby),
  • lesní hospodářství (hospodářská úprava lesů).

Výstupem znalecké činnosti ÚHÚL může být: 

  • znalecký posudek,
  • odborné vyjádření na žádost orgánů činných v trestním řízení,
  • odborné posouzení.

Objednatelem znaleckého posudku mohou být státní orgány a státní podniky, které mají právo hospodaření k lesům ve vlastnictví státu. Objednatelem odborného posouzení mohou být soudy, policie, orgány SSL a státní podniky, které mají právo hospodaření k lesům ve vlastnictví státu.