Kategorie

Aplikace

ASPOT

Metodu rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených na pařezu vyvinul ÚHÚL za podpory Ministerstva zemědělství. V roce 2010 byla na základě funkčního úkolu MZe č.j. 28449/2010-162010 sestavena metodika terénního měření a zpracování dat. Metoda vznikla pro potřeby soudně-znalecké praxe. Využívá se v případech, kdy není možné k výpočtu porostní zásoby použít vzorníky stojících stromů ze stejného […]

Kopla

Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání dotačního nároku na lesní hospodářské plány. Upozorňujeme, že program KoPLa nemusí být kompatibilní se zastaralými verzemi operačního systému Windows (např. 7, či 8) a jeho použití na počítačích vybavených takovými verzemi operačního systému může být problematické nebo zcela nemožné.

MobiLes SSL

ÚHÚL vytvořil aplikaci MobiLes SSL pro mobilní zařízení, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány především údaje LHP/LHO v režimu: on-line (s přímým internetovým připojením), off-line (bez internetového připojení). Tato aplikace je určená pro úředníky orgánů státní správy lesů ( dále jen SSL), kteří tak mohou mít v terénu okamžitě k dispozici důležitá data o lesích ve svém správním obvodu. […]