Kategorie

Aplikace

ASPOT

Metodu rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených na pařezu vyvinul ÚHÚL za podpory Ministerstva zemědělství. V roce 2010 byla na základě funkčního úkolu MZe č.j. 28449/2010-162010 sestavena metodika terénního měření a zpracování dat. Metoda vznikla pro potřeby soudně-znalecké praxe. Využívá se v případech, kdy není možné k výpočtu porostní zásoby použít vzorníky stojících stromů ze stejného […]

Kopla

Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání dotačního nároku na lesní hospodářské plány.

MobiLes SSL

ÚHÚL vytvořil aplikaci MobiLes SSL pro mobilní zařízení, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány především údaje LHP/LHO v režimu: on-line (s přímým internetovým připojením), off-line (bez internetového připojení). Tato aplikace je určená pro úředníky orgánů státní správy lesů ( dále jen SSL), kteří tak mohou mít v terénu okamžitě k dispozici důležitá data o lesích ve svém správním obvodu. […]