Kategorie

EUTR

Dovozci

Nařízení č. 995/2010 ukládá hospodářským subjektům (v ČR představované vlastníky pozemků a dřevin na nich rostoucích, pokud jsou předmětem těžby a uvádění na trh, a dovozci ze zemí mimo EU) povinnost založit a udržovat tzv. systém náležité péče. Tento dokument musí zahrnovat tyto 3 prvky (viz čl. 6 Nařízení): přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví […]

Domácí producenti

Nařízení č. 995/2010 ukládá hospodářským subjektům (v ČR představované vlastníky pozemků a dřevin na nich rostoucích, pokud jsou předmětem těžby a uvádění na trh, a dovozci ze zemí mimo EU) povinnost založit a udržovat tzv. systém náležité péče. Tento dokument musí zahrnovat tyto 3 prvky (viz čl. 6 Nařízení): přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví […]

Dovozci z Ukrajiny

Aktuální situace dovozů z Ukrajiny s důsledky ruské vojenské agrese: Evropská komise zveřejnila záznam z jednání Členských států EU k situaci v obchodu s dřevařskými produkty z Ukrajiny. K dispozici zveřejňujeme závěrečný dokument. Zveřejněné informace v tomto dokumentu (Ukrajiny se týká odstavec 4.) slouží i jako podklad pro činnost příslušného orgánu EUTR v Česku.

Dovozci z Ruska a Běloruska

Aktuální informace Evropská komise zveřejnila záznam z jednání Členských států EU k situaci v obchodu s dřevařskými produkty z Ruska a Běloruska. K dispozici zveřejňujeme závěrečný dokument. Zveřejněné informace v tomto dokumentu slouží i jako podklad pro činnost příslušného orgánu EUTR v Česku.

FLEGT

Forest Law Enforcement, Governance and Trade (dále jen FLEGT) vydala Evropská komise v roce 2003 v rámci akčního plánu Evropské unie (dále jen EU) a je zaměřen na boj proti nezákonné těžbě dřeva a podporuje úsilí rozvojových zemí k posílení správy v oblasti lesnictví. Kontakt: flegt@uhul.cz