Kategorie

Ke stažení

Informace o lese v elektronické podobě, odkaz na výstupy činností ÚHÚL, publikace vydané v rámci odborného působení ústavu, brožury, aplikace a standardy v lesním hospodářství pro výměnu dat a zasílání hlášení lesnickou veřejností k jednotlivým tématům na základě zákonných předpisů aj.

Legislativa

Právní předpisy je možné v aktuálních verzích stáhnout z portálu Ministerstva zemědělství eAGRI v oblasti: lesnictví myslivosti Evropské unii

Žádosti a formuláře

Žádost o výdej dat zde. Přístup do zabezpečené části portálu eAGRI a Rejstříku honebních společenstev ÚHÚL prostřednictvím portálu Ministerstva zemědělství eAGRI a svých webových stránek zpřístupňuje pracovníkům orgánů státní správy lesů a myslivosti informace ze svého informačního a datového centra. A to prostřednictvím specializovaných aplikací v zabezpečené části portálu eAGRI a Rejstříku honebních společenstev (RHS). Jedná se […]

Informace o lese a myslivosti

V této sekci naleznete každoročně vydávané informace o stavu a vývoji lesů a myslivosti v České republice.

Standardy – IS LHPO

Informační standard lesního hospodářství pro lesní hospodářské plány a osnovy zajišťuje organizované uložení dat do datového skladu ÚHÚL.

Seznam katastrálních území

S platností k 30.6. daného roku, který je závazný pro LHP(O) od roku následujícího. Tento seznam ÚHÚL tvoří pro pořizovatele LHP/O podle podkladů ČÚZK a je k dispozici ve formátu xls. Soubor Velikost kat2023.xlsx 1.4 MB kat2022.xlsx 807.2 KB kat2021.xlsx 892.09 KB kat2020.zip 767.99 KB kat2019.zip 969.81 KB kat2018.zip 694 KB

Publikace a metodiky

V této sekci naleznete přehled certifikovaných map a metodik z oblasti lesnictví vydaných Ministerstvem zemědělství. Další publikace pak naleznete u konkrétních našich činností.