Kategorie

Mapy a data

Na základě své Zřizovací listiny ÚHÚL vede centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou.

Veřejně přístupné části těchto dat jsou dostupné v mapovém a datovém katalogu v této sekci. Katalogy zároveň obsahují informace sloužící pro potřeby úředníků státní správy lesů a myslivosti, které jsou neveřejné.

Katalog mapových informací

Mapový portál ÚHÚL je platforma, která slouží široké veřejnosti jako uživatelsky přívětivý nástroj pro snadný a rychlý přístup k vybraným grafickým informacím o lese. Nabízí širokou škálu mapových výstupů, které poskytují odborné i laické veřejnosti vybrané informace v uživatelsky jednoduchém rozhraní webového prohlížeče. Základní složkou mapového portálu, jsou jednotlivé tematicky zaměřené mapové aplikace, které jsou, […]

Katalog datových informací

ÚHÚL spravuje centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou. Část z takto spravovaných dat, je dostupná v podobě veřejných údajů, soustředěných do samostatných aplikací nebo seznamů. Tyto výstupy jsou k dispozici v níže uvedeném katalogu datových informací. V případě, že hledáte výstupy […]

Portál myslivosti

Součástí působnosti ÚHÚL, jako odborné organizace MZe, je problematika myslivosti. Jedná se o nedílnou součást činností člověka v krajině a současně o obor s historickou tradicí a celospolečenským významem, který se do dnešní podoby vyvíjel cca 1000 let. Úkolem Portálu myslivosti je poskytnutí komplexních informací o myslivosti, včetně vybraných mapových a datových výstupů z databází, […]

Webové mapové služby

Zobrazení pomocí WMS lze využít v softwarech určených pro práci s GIS nebo ve speciálních aplikacích, které jsou integrovány ve webových prohlížečích, např. Geoprohlížeči ČÚZK  nebo Národním geoportálu INSPIRE.  Webová mapová služba (web map service, WMS) je standardizovaná služba, prostřednictvím které lze sdílet na internetu prostorová data ve formě rastrových výstupů. Služba pracuje na principu interakci dvou strojů na […]

Aplikace

Aplikace > Kopla, Aspot, Mobiles

Poskytování dat

Informační datové centrum (IDC) ÚHÚL přejímá, upravuje, archivuje a vydává data v souladu s předmětem činnosti stanoveným zřizovatelem (ve znění k 11. 7. 2001, čj. 27819/2001-3030). Pro poskytnutí dat je třeba dodržet zákonem nebo zřizovatelem určená pravidla a postupy. Jedná se zejména o Pravidla MZe ČR. V souladu s těmito pravidly může být výdej dat z IDC ÚHÚL zpoplatněn. […]