Kategorie

Mezinárodní aktivity

Předsednictví ČR v Radě EU

Předsednictví ČR v Radě EU, 1. 7.-31. 12. 2022 V souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 vznikl na Ministerstvu zemědělství centrální registr osob, které budou participovat na výkonu CZ PRES 2022. V tomto registru jsou v Pracovní skupině pro lesní hospodářství kromě zaměstnanců MZe i pracovníci ÚHÚL. Z tradiční agendy […]

Projekt Gruzie

2021–2024   Cílem projektu je implementovat trvale udržitelné hospodaření v lesích chráněné oblasti Aragvi, které plnohodnotně a trvale zabezpečí potřeby místních obyvatel směrem k lesu při zachování ekologické stability, funkčního potenciálu a přirozeného vývoje lesních ekosystémů, včetně ochrany přírody.   Projektovým záměrem je přispět k zachování a přirozenému vývoji horských lesních ekosystémů v chráněné krajinné oblasti Gruzie. Z dlouhodobého […]

Členství v mezinárodních organizacích

Zástupci ÚHÚL jsou členy pracovních skupin nejrůznějších mezinárodních platforem.

Projekty

Historie mezinárodních projektů ÚHÚL zasahuje až do padesátých let minulého století. Od té doby byl ÚHÚL zapojen do těchto projektů:

Karpatská úmluva

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, zkráceně Karpatská úmluva, definuje základní politické cíle, jež podporují integrovaný přístup k ochraně a udržitelnému rozvoji karpatského přírodního a kulturního bohatství. Karpatská úmluva vstoupila v platnost 4. ledna 2006 a jejími členy jsou v současnosti Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina. Rámcová ustanovení Karpatské […]