Kategorie

Mezinárodní aktivity

Projekty

Historie mezinárodních projektů ÚHÚL zasahuje až do padesátých let minulého století. Od té doby byl ÚHÚL zapojen do těchto projektů:

Projekt Gruzie

2021–2024   Cílem projektu je implementovat trvale udržitelné hospodaření v lesích chráněné oblasti Aragvi, které plnohodnotně a trvale zabezpečí potřeby místních obyvatel směrem k lesu při zachování ekologické stability, funkčního potenciálu a přirozeného vývoje lesních ekosystémů, včetně ochrany přírody.   Projektovým záměrem je přispět k zachování a přirozenému vývoji horských lesních ekosystémů v chráněné krajinné oblasti Gruzie. Z dlouhodobého […]

Projekt PathFinder

1. září 2022–31. srpen 2026 Celý název projektu: Towards an Integrated Consistent European LULUCF Monitoring and Policy Pathway Assessment Framework O projektu: Celkem 23 výzkumných organizací z celé Evropy se podílí na projektu PathFinder, který je realizován v rámci programu EU Horizont Evropa. Projekt chce zlepšit možnosti monitorování evropských lesů a pomoci tak zvýšit ukládání […]

Předsednictví ČR v Radě EU

Předsednictví ČR v Radě EU, 1. 7.-31. 12. 2022 V souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 vznikl na Ministerstvu zemědělství centrální registr osob, které budou participovat na výkonu CZ PRES 2022. V tomto registru jsou v Pracovní skupině pro lesní hospodářství kromě zaměstnanců MZe i pracovníci ÚHÚL. Z tradiční agendy […]

Karpatská úmluva

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, zkráceně Karpatská úmluva, definuje základní politické cíle, jež podporují integrovaný přístup k ochraně a udržitelnému rozvoji karpatského přírodního a kulturního bohatství. Karpatská úmluva vstoupila v platnost 4. ledna 2006 a jejími členy jsou v současnosti Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina. Rámcová ustanovení Karpatské […]

Členství v mezinárodních organizacích

Zástupci ÚHÚL jsou členy pracovních skupin nejrůznějších mezinárodních platforem.