Kategorie

Mobiles SSL

Informace o aplikaci

Aplikace MobiLes SSL je vytvořena pro mobilní zařízení s operační systémem Android a poskytuje možnost přípravy podkladů pro úřední činnost (stažení předdefinovaných dat do zařízení – režim off-line) a jejich následné využití v terénu, popř. práci s daty přímo v terénu při vlastním výkonu úřední činnosti.

Možnosti aplikace

Aplikace nabízí možnost kombinace zobrazení mapových podkladů spolu s doplňujícími datovými informacemi z různých zdrojů. Zároveň má uživatel možnost pořizovat vlastní grafické zákresy spolu s textovými poznámkami, fotografiemi a zvukovými nahrávkami.

Konfigurace zařízení

Zařízení pro práci s aplikací by mělo splňovat určité požadavky na jeho softwarové a hardwarové vybavení. Vzhledem k variabilitě zařízení a dalším nadstavbovým úpravám jednotlivých výrobců zařízení s operačním systémem Android je možné, že aplikace nebude fungovat správně i přesto, že zařízení splňuje potřebné parametry.