Kategorie

Naše činnost

Lesní pedagogika

Na základě své Zřizovací listiny zajišťuje ÚHÚL osvětovou činnost. Jedním z nástrojů osvětové činnosti v lesnictví je i lesní pedagogika. ÚHÚL je koordinátorem pracovní skupiny zabývající se lesní pedagogikou v ČR, kterou v roce 2007 ustavilo Ministerstvo zemědělství. A na mezinárodní úrovni zastupuje ČR v pracovní skupině lesní pedagogiky (FCN – Subgroup – Forest Pedagogics). Jedná se o pracovní skupinu Evropské […]

Další činnosti

V této sekci naleznete další činnosti, které ÚHÚL v souladu se svou Zřizovací listinou vykonává.
1 2