Kategorie

Oblastní plány rozvoje lesů

Co jsou to OPRL?

Mimo jiné také: DATA=> INFORMACE=> ZNALOST=> OPATŘENÍ Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) jsou legislativně zakotveny v § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Jejich vyhotovení a náplň vymezuje vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů. OPRL jsou metodickým nástrojem […]

Aktuálně v OPRL

Oblastní plány rozvoje lesů se vztahují ke dvěma informačním rovinám: Podpora státní lesnické politiky (uplatnění principů trvale udržitelného obhospodařování lesů) na úrovni národní s přesahem do Evropské unie. Podpora lesnického sektoru v regionální oblasti při tvorbě lesních hospodářských plánů, obhospodařování lesů, poskytování podkladů pro rozhodovací a regulační procesy státní správy a samosprávy, a v krajinném inženýrství. Z hlediska udržení […]