Kategorie

Poradenství v lesním hospodářství

Rádce vlastníka lesa a metodická doporučení

Veškerou legislativu obsaženou v těchto publikacích naleznete zde. Publikace „Rádci“ jsou určeny vlastníkům lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán a vlastníkům zemědělské půdy, kteří zvažují její zalesnění. Publikace si můžete zde stáhnout v elektronické podobě nebo o jejich tištěnou podobu požádat naše metodické pracovníky. Kontakt na metodické pracovníky podle územní působnosti […]

Akreditovaní poradci (Registr poradců MZe)

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) zavedlo v roce 2003, na základě „Směrnice MZe o akreditaci poradců vedených v Registru poradců MZe“ (dále jen „Směrnice“), systém akreditace zemědělských poradců a jejich vedení v „Registru poradců MZe“ (dále jen „Registr“). Administrací akreditačního řízení a vedením poradců v „Registru“ je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Poradenství […]