Kategorie

Poradenství v lesním hospodářství

Národní dotace

Aktuální stav finančních příspěvků na kůrovcovou kalamitu Přehled aktuálních dotačních programů MZe pro lesní hospodářství a myslivost Vlastníci lesů mohou čerpat finanční příspěvky na podporu hospodaření v lesích ze dvou různých zdrojů. Národní dotace poskytované Ministerstvem zemědělství jsou poskytovány podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na […]

Evropské dotace

Aktuální dotační období s doporučeními pro žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova v období 2014–2020 Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program podporuje diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru […]

Rádce vlastníka lesa a metodická doporučení

Veškerou legislativu obsaženou v těchto publikacích naleznete zde. Publikace Publikace „Rádci“ jsou určeny vlastníkům lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán a vlastníkům zemědělské půdy, kteří zvažují její zalesnění. Publikace si můžete zde stáhnout v elektronické podobě nebo o jejich tištěnou podobu požádat naše poradce. Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha […]

Odkazy

Své dotazy z lesnické problematiky, na nějž jste na našich stránkách nenašli odpověď, můžete směrovat na poradenstvi@uhul.cz. V případě potřeby se obracejte na metodické poradce na našich pobočkách. Pokud si nejste jisti tím, na kterého poradce se můžete obrátit, podívejte se na územní působnost poboček. Státní organizace: Ministerstvo zemědělství – sekce lesního hospodářství Mapový portál ÚHÚL Výzkumný ústav […]