Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

č.Název položkyObsah
1.Oficiální názevÚstav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
2.Důvod a způsob založeníÚstav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky. ÚHÚL působí jako odborná organizace Ministerstva zemědělství pro oblast lesnictví a myslivosti. Působnost ústavu je celorepubliková, ústředí sídlí v Brandýse nad Labem. Více zde.
3.Organizační strukturaOrganizační struktura ÚHÚL
4.Kontaktní spojeníNábřežní 1326
Brandýs nad Labem
250 01

email: podatelna@uhul.cz tel. +420 326 904 481-4
datová schránka: n5v4bry Více zde.
5.Případné platby můžete poukázatBankovní účet: 19-0002527201/0710, ČNB pobočka Praha 1, Na Příkopě 28
6.00020681
7.DIČ(není plátcem DPH)
8.DokumentyVýroční zprávy
9.Žádosti o informaceŽádosti či stížnosti, podněty či jiné dožádání můžete podat na podatelně ÚHÚL.
10.Příjem stížností a dalších podáníŽádosti či stížnosti, podněty či jiné dožádání můžete podat na podatelně ÚHÚL.
11.Opravné prostředkyOpravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace je třeba podat na podatelně ÚHÚL.
12.FormulářeFormuláře, na ÚHÚL nejsou předepsány žádné formuláře pro žádosti o informace ani pro opravné prostředky.
13.Návody pro řešení životních situacíŽivotní situace – Lesní hospodářství, Myslivost, ÚHÚL.
14.Nejdůležitější předpisyLegislativa v resortu MZe dle tematických oblastí
15.Sazebník úhrad za poskytování informacíCeník ÚHÚL (PDF)
16.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zprávy o poskytování informací
17.Seznam organizací (zřizovaných, řízených a jiných organizací,
které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
Pobočky ÚHÚL