Informace podle zákona č. 255/2012 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který stanoví zveřejnit obecné informace o výsledcích kontrol. ÚHÚL je pověřenou osobou ve smyslu § 10 zákona č.226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobcích na trh. Provádí kontroly hospodářských subjektů, a to v režimu každoročního plánu kontrol a zároveň kontrol provedených na základě informací včetně opodstatněných obav třetích osob, tzv. na podnět (Čl. 10 odst. 2 Nařízení (EU) č.995/2010). Plán kontrol je každoročně sestaven na základě výsledků Analýzy rizika pro příslušný kalendářní rok podle schválené metodiky.   V samostatných přílohách jsou v jednotlivých letech od roku 2013 (nabytí účinnosti Nařízení) procenticky vyhodnocené kontroly hospodářských subjektů dle několika parametrů s příslušným komentářem.  

Kontroly dle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh:

Kontroly dle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh za rok 2019

Kontroly dle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh za rok 2018

Kontroly dle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh za rok 2017
Kontroly dle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh za rok 2016
Kontroly dle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh za rok 2015

Kontroly dle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh za rok 2014

Kontroly dle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh za rok 2013