Výroční zpráva o poskytování informací 2014

V souladu s ustanovením §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), předkládá Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem následující výroční zprávu.  

​Rok vydání​2014
Tématická oblast​​Výroční zprávy
Vydal​​​Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Počet podaných žádostí o informace0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
Počet stížností dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, vč. odůvodnění0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona0