Přehled existujících LHP a LHO

Otázka: Najdu na Vašich webových stránkách nebo někde jinde na internetu seznam platných LHP a LHO?   Odpověď: Seznam platných, případně v daném roce, do datového skladu IDC ÚHÚL převzatých LHP a LHO najdete v sekci Mapy a Data / Katalog datových informací / Seznamy dat LHPO.  

  • Přímý odkaz do aplikace s převzatými LHP a LHO najdete zde.
  • Aplikaci pro vizualizaci seznamu platnýchLHP a LHO najdete zde.