Projekt MoniFun byl zahájen

Projekt MoniFun financovaný EU s oficiálním názvem “Co-creating a blueprint of a harmonised European Forest Multifunctionality Monitoring System – MoniFun” začal v lednu 2024.

Tato iniciativa je zaměřena na vytvoření komplexního evropského systému pro monitorování multifunkčnosti lesů (EFMMS). EFMMS chce reagovat na skutečnosti, které přináší změna klimatu a environmentální stresory v lesích Evropy. Projekt MoniFun je společným úsilím výzkumného konsorcia 13 projektových partnerů z 11 evropských zemí.

Project Coordinator Lauri Mehtätalo (Natural Resource Institute Finland – LUKE):
„Potřeba takové iniciativy vyvstala kvůli nedostatku harmonizovaných informací na evropské úrovni, které tvůrci politik a další zúčastněné strany o mnohostranných aspektech lesů požadují. Tyto aspekty zahrnují vlastnosti související s lesními zdroji a spojení lesů se společností, klimatem a biologickou rozmanitostí s cílem podpořit pokrok směrem k opatřením v oblasti klimatu a zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti.”

Projekt MoniFun bude uplatňovat mnohostranný přístup k zajištění široké použitelnosti monitorovacího systému, tak aby splnil informační potřeby institucí a zainteresovaných subjektů. Cílem projektu je zmapovat zásadní informační potřeby a reagovat na ně využitím dat z dálkového průzkumu Země, národních inventarizací lesů a dalších existujících zdrojů dat.

Klíčovými inovacemi projektu MoniFun jsou nástroje, které dokážou tyto zdroje dat efektivně kombinovat pomocí poloautomatických metod bez nutnosti ohrozit důvěryhodnost původních datových sad. Pro řešení metodických problémů vyvine projekt MoniFun harmonizovaná řešení, která maximalizují použitelnost systému.

V rámci souboru úkolů 1 (WP1): Vytvoření plánu EFMMS na základě potřeb zainteresovaných subjektů je ÚHÚL odpovědný za vedení úkolů: Design EFMMS, interoperabilní informační systém pro sledování multifunkčnosti lesů. ÚHÚL je odpovědný vedením souboru úkolů 4 (WP4) Harmonizované odhady multifunkčních indikátorů a také za vedení úkolů v rámci WP4: Syntéza závěrů relevantních pro návrh EFMMS. 

Projekt MoniFun je financován v rámci výzkumného a inovačního programu Evropské unie: Horizon Europe, projekt č. 101134991.

Doba trvání projektu: 48 měsíců (1. 1. 2024–31. 12. 2027)

Konsorcium projektu MoniFun:

 1. Luonnonvarkeskus (LUKE), Finsko – koordinátor projektu
 2. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Španělsko
 3. Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell ‚Economia Agraria (CREA), Itálie
 4. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Česká republika – kontaktní osoba: Radim Adolt (Adolt.Radim@uhul.cz)
 5. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), Německo
 6. Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei (Thünen), Německo
 7. European Forest Institute (EFI), Finsko
 8. NIBIO – Norsk Institutt for Biookonomi (NIBIO), Norsko
 9. Stichting Wageningen Research (WR), Nizozemí
 10. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Švédsko
 11. Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Rakouskoa
 12. European Environmental Agency (EEA), EU
 13. Eidgenossische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landwirtschaft (WSL), Švýcarsko