Projekt PathFinder

ÚHÚL se spolu s dalšími 22 evropskými organizacemi podílí na čtyřletém projektu Evropské unie PathFinder. Cílem projektu PathFinder je především vytvořit společný systém monitorování evropských lesů, založený na existujících národních inventarizacích lesů. To je důležité, protože ucelené sledování stavu lesů zajišťuje aktuální a konzistentní informace o emisích skleníkových plynů z lesů v celé Evropě. Prostřednictvím projektu PathFinder harmonizujeme způsob shromažďování údajů o lesích v celé Evropě a harmonizujeme způsob sdílení těchto informací.

Za ÚHÚL na projektu pracuje řešitelský tým Analytického centra Národní inventarizace lesů na pobočce Kroměříž.

Tisková zpráva k projektu

Více o projektu