Průměrná mzda v lesnictví je dlouhodobě pod celostátním průměrem

Průměrná mzda zaměstnanců v lesnictví a v souvisejících činnostech vzrostla oproti předchozímu roku z 31 693 Kč na 33 870 Kč, stále se ale drží pod průměrem ČR, který měl hodnotu 34 125 Kč v roce 2019 a 35 611 Kč v roce 2020. V rámci odvětví lesního hospodářství (lesnictví) je nejvyšší průměrná mzda ve státním sektoru.
Zdroj: