Realizace Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035

V únoru loňského roku vláda schválila Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035 (dále jen „Koncepce“) včetně zpracování souvisejícího Aplikačního dokumentu.

Aplikační dokument obsahuje konkrétní opatření, která vedou k realizaci Koncepce. Dne 25. ledna 2021 tento Aplikační dokument vzala na vědomí vláda. Materiál připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s více jak 30 subjekty včetně ÚHÚL.

Aplikační dokument obsahuje konkrétní opatření v krátkodobém časovém horizontu do roku 2026 pro 4 dlouhodobé cíle vyplývající z Koncepce:
A: Zajistit vyrovnané plnohodnotné plnění všech funkcí lesa pro budoucí generace.
B: S ohledem na probíhající klimatickou změnu zvyšovat biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů při zachování produkční funkce.
C: Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodářství a navazujících odvětví a jejich význam
pro regionální rozvoj.
D: Posilovat význam poradenství, vzdělávání, výzkumu a inovací v lesním hospodářství.
Dokument ke stažení zde.