Ředitel ÚHÚL Jaroslav Kubišta byl zvolen do vedení Fóra pro lesy OSN 

Volba proběhla první den 18. zasedání Fóra pro lesy OSN (UNFF), které se konalo 8.-12. května 2023 v sídle OSN v New Yorku v USA. Český kandidát ve volbě porazil zástupkyni Ruska a stal se tak místopředsedou byra pro 18. a 19. zasedání UNFF. Jaroslav Kubišta bude v byru zastupovat nejen Českou republiku, ale i celou Východoevropskou skupinu států OSN.

UNFF je jediným orgánem OSN, kde se diskutují lesy a lesní hospodářství na globální úrovni v celém rozsahu aspektů environmentálních, ekonomických a sociálních. Jedná se o platformu všech zemí OSN s cílem podporovat hospodaření, ochranu a udržitelný rozvoj všech typů lesů a za tímto účelem posilovat dlouhodobé politické závazky.

Byro směřuje a řídí práci UNFF z pozice zástupců jednotlivých regionálních skupin OSN. Je složeno z předsedy (aktuálně zástupce Burundi) a 4 místopředsedů (Česko, Írán, Kostarika, Turecko). Byro je voleno pro období dvou zasedání fóra. Členství v byru není honorováno, v mezinárodní lesnické komunitě je členství v byru prestižní záležitostí.