Ředitel ÚHÚL získal Cenu Jiřího Nováka

Třetím držitelem Ceny Jiřího Nováka za rok 2021 se stal Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Cena mu byla udělena jako vedoucímu kolektivu ÚHÚL, který zhotovil především Generel obnovy lesních porostů po kalamitě, jenž je metodikou pro vlastníky lesů v oblastech postižených kalamitou.

Garantem této ceny je Česká lesnická společnost a cenu uděluje ministr zemědělství. Vlastní předání ceny obvykle probíhá v rámci veletrhu Silva Regina, ale vzhledem k zrušení tohoto veletrhu Cenu Jiřího Nováka pan ředitel obdržel v rámci slavnostního otevření výstavy Natura Viva.