Sedmá etapa Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě

ÚHÚL spolu s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. připravil sedmou etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě.

V „Generelu“ se mimo jiné dozvíte, jaký je aktuální vývoj plochy těžeb a souší podle družicových dat, jaké množství sadebního materiálu a jakých druhů dřevin je k dispozici ve školkách, nebo jak velkou plochu by bylo možné zalesnit, pokud by se použila veškerá zásoba semen, semenáčků i sazenic reprodukčního materiálu lesních dřevin. Zajímá vás, která dřevina má největší zastoupení na obnovovaných plochách? V poslední etapě Generelu se také dozvíte, které druhy na kalamitních plochách přirůstají nejrychleji, které jsou nejvíce okusovány zvěří a mnoho dalšího. Zjistíte také, jaké jsou doporučené postupy pěstování porostů vzniklých kombinovanou obnovou nebo kde najít metodiky popisující pěstební péči pro hlavní hospodářské i přípravné dřeviny.

Všechny etapy Generelu jsou k dispozici zde