Seminář o dálkovém průzkumu Země pro gruzínské lesníky

Ve dnech 6.–7. června 2022 se na Zemědělské univerzitě v Tbilisi uskutečnil dvoudenní seminář zaměřený na dálkový průzkum Země a jeho využití v lesnictví. Přednášející Petr Lukeš z pobočky ÚHÚL ve Frýdku–Místku kromě základních informací představil moderní trendy v dálkovém průzkumu Země a možnosti, kde lze získat důležitá volně dostupná data. Praktická část semináře byla zaměřena na ukázku vlastních analýz a studií při mapování lesního pokryvu, klasifikace druhového složení lesů, detekce těžeb, hodnocení zdravotního stavu lesů apod. Rovněž byly demonstrovány výstupy a produkty na mapovém portále ÚHÚL např. Kůrovcová mapa, Mapa nadzemní biomasy nebo Trendy zdravotního stavu lesů. Kromě studentů z univerzitního prostředí se semináře účastnili také zástupci z Ministerstva životního prostředí a zemědělství, Národní lesnické agentury, Agentury chráněných území a neziskové organizace CENN.

Seminář byl organizován v rámci česko-gruzínského projektu Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi (2021–2024), který je kofinancován Českou rozvojovou agenturou, Rakouskou rozvojovou agenturou a Slovenskou agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci.