Příspěvky

Další činnost
Ministerstvo zemědělství (MZe) dne 25. 8. 2021 zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020. Odkaz najdete www.eagri.cz. Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020. Letos...
Číst více
V posledních dvou letech došlo k nabytí účinnosti dvou novelizací vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, a to prostřednictvím vyhlášek č. 323/2019 Sb., a 592/2020 Sb. Obě novelizace přinesly také zásadnější změny dob lovu u některých myslivecky významných druhů zejména spárkaté zvěře. Za účelem usnadnění...
Číst více
Letošní, v pořadí již čtrnáctý, ročník Týdne lesů, který se tradičně odehrává v květnu, bude věnován nenahraditelné úloze lesů při ochlazování světa kolem nás. Letošní oslavy svátku lesů však budou probíhat kvůli pandemické situaci bez kontaktních akcí. Lesní pedagogové proto připravili pro učitele na prvním stupni základních škol karty s aktivitami pro děti a pro veřejnost interaktivní...
Číst více
Cílem projektu je implementace trvale udržitelného hospodaření v lesích chráněné oblasti Gruzie a tím zlepšení kvality života místních obyvatel v Aragvi cestou zachování a přirozeného vývoje horských lesních ekosystémů. Prvním krokem realizace projektu bude inventarizace lesů a následný návrh lesního hospodářského plánu. V rámci projektu bude podpořeno i efektivnější využívání dříví a zvyšování povědomí veřejnosti ve...
Číst více
ÚHÚL ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM) zpracoval již čtvrtou etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. Tento Generel navazuje na předešlé etapy, které jsou uveřejněné pod stejným odkazem. Pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ) pokračuje sledování postupu kalamity a nárůstu ploch detekovaných těžeb a souší. Zatímco v území Olomouckého a Moravskoslezského...
Číst více
V únoru loňského roku vláda schválila Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035 (dále jen „Koncepce“) včetně zpracování souvisejícího Aplikačního dokumentu. Aplikační dokument obsahuje konkrétní opatření, která vedou k realizaci Koncepce. Dne 25. ledna 2021 tento Aplikační dokument vzala na vědomí vláda. Materiál připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s více jak 30 subjekty včetně ÚHÚL. Aplikační dokument...
Číst více
ÚHÚL je členem a koordinátorem Pracovní skupiny Ministerstva zemědělství zabývající se lesní pedagogikou v ČR . Ta již tradičně připravuje obsah každoročních seminářů pro lesní pedagogy. Ty se obvykle konají dvakrát ročně. Vzhledem k situaci nebylo možné v roce 2020 uskutečnit tato školení prezenčně, a tak jsme semináře lesních pedagogů přesunuli do online světa. Během...
Číst více