Příspěvky

Kdo jsme
Volba proběhla první den 18. zasedání Fóra pro lesy OSN (UNFF), které se konalo 8.-12. května 2023 v sídle OSN v New Yorku v USA. Český kandidát ve volbě porazil zástupkyni Ruska a stal se tak místopředsedou byra pro 18. a 19. zasedání UNFF. Jaroslav Kubišta bude v byru zastupovat nejen Českou republiku, ale i celou Východoevropskou skupinu...
Číst více
Pro odbornou i laickou veřejnost jsme připravili novou informační platformu o lesích v České republice s názvem Fakta o lese. Jak už název napovídá, tak hlavní náplní platformy je soustředit nejdůležitější informace o lesích a lesním hospodářství na jednom místě a ukázat jak jejich historický vývoj, tak aktuální stav, a to nejen na úrovni ČR, ale také...
Číst více
Nový ředitel ÚHÚL Jaroslav Kubišta jmenoval do uvolněné pozice náměstka ředitele pro hospodářskou úpravu a ekologii lesů Michala Synka. Ing. Michal Synek, Ph.D. absolvoval Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze. V Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pracuje od roku 2000, od roku 2007 ve funkci ředitele pobočky v Olomouci. Vedením...
Číst více
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula k 1. červnu 2022 jmenoval Jaroslava Kubištu novým ředitelem Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL). Po 18 letech vystřídá ve funkci ředitele Ing. Jaromíra Vašíčka, CSc. Ing. Jaroslav Kubišta, Ph.D. absolvoval Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze. V ÚHÚL pracoval jako ředitel pobočky ve Staré...
Číst více
V rámci prvního dne mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva Regina 2022 byl slavnostně podepsán Akční plán k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2022 až 2026. Ředitel ÚHÚL se stejně jako dalších 18 představitelů nejvýznamnějších subjektů v lesnictví svým podpisem přihlásil k tomuto dokumentu. Tyto dokumenty připravila Pracovní skupina Ministerstva...
Číst více
Zveme vás do naší expozice v Brně na mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu SILVA REGINA 2022. Naši poradci v lesním hospodářství spolu s odborníky na dálkový průzkum Země se na vás těší v pavilonu Z na společném stánku s Ministerstvem zemědělství (stánek č. 46) po celou dobu veletrhu, tedy od neděle 3. dubna do středy 6. dubna. Stánek je...
Číst více
Update on imports from Russian Federation and Belarus into EU – English below V reakci na zapojení Běloruska do vojenské invaze ruských vojsk na Ukrajinu Rada EU rozhodla o rozšíření sankčních opatření. Dnem 3. 3. 2022 vstoupilo v platnost Nařízení Rady EU 2022/355 ze dne 2. 3. 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o...
Číst více
Srdečně Vás zveme na jedenáctý ročník u veřejnosti oblíbené akce Oslavy lesa na Flóře, s tradičním mottem „Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi“. Program je určen pro širokou veřejnost, na své si přijdou nejenom děti, ale i dospělí. Lesní pedagogové z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, který je jeden z...
Číst více
Třetím držitelem Ceny Jiřího Nováka za rok 2021 se stal Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Cena mu byla udělena jako vedoucímu kolektivu ÚHÚL, který zhotovil především Generel obnovy lesních porostů po kalamitě, jenž je metodikou pro vlastníky lesů v oblastech postižených kalamitou. Garantem této ceny je Česká lesnická společnost a cenu uděluje ministr zemědělství. Vlastní předání ceny...
Číst více
Byla zveřejněna Výroční zpráva Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem za rok 2020. Naleznete v ní informace o činnosti organizace v průběhu minulého roku. Výroční zprávu naleznete zde.
Číst více