Příspěvky

Ke stažení
Bylo vyvěšeno SLHP 2023
Číst více
Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě pro potřeby státní správy pro rok 2024, je k dispozici v sekci KoPla. Uvedená produkční verze je určena pro lesy zařízené metodou věkových tříd i metodou zjišťování stavu...
Číst více
ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2024.
Číst více
Bylo vyvěšeno SLHP 2022
Číst více
V rámci aplikace „Informace o stavu lesa a myslivosti v ČR“ byly zpřístupněny výstupy z roku 2022.
Číst více
ÚHÚL s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) zpracoval již šestou etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. Tento generel navazuje na předešlé etapy, které jsou uveřejněné pod stejným odkazem. Vzhledem k pětiletému období od prvního zpracování Generelu jsme se v aktuální etapě zaměřili kromě kontinuálního monitoringu postupu kalamity metodami dálkového...
Číst více
Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě pro potřeby státní správy pro rok 2022, je k dispozici v sekci Ke stažení.
Číst více
ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2023
Číst více
ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2022
Číst více
Zpracované výstupy nového ročníku dat LHP/O, v podobě souboru lesních hospodářských plánů (SLHP), jsou k dispozici ke stažení na této adrese. Ve zpracovaných výstupech jsou zohledněna také data bohatě strukturovaných lesů. Takto zpracované výstupy jsou nyní dostupné ve formátu PDF. V současné době se připravuje zveřejnění aktualizovaných údajů, z dat LHP/O, také v aplikaci SIL.
Číst více
1 2