Příspěvky

Mapy a data
Na mapovém portále ÚHÚL byla publikována mapová aplikace „Kůrovcová mapa 09/2023“. Aplikace byla aktualizována na podkladě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2022 a zářím 2023. Již tradičně byly vyhodnoceny plochy těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Tato meziroční změna byla vyhodnocena postupně, a to z celkem tří období satelitního snímkování dat Planet Dove...
Číst více
Ve dnech 22.–26. dubna 2023 bude probíhat na brněnském výstavišti v hale G1 Národní výstava myslivosti. Najdete nás na společném stánku s Ministerstvem zemědělství a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti. Na stánku budeme mít například kapesní kalendáře doby lovu zvěře a Rádce pro vlastníky lesů do 50 ha. Naši lesní pedagogové se budou podílet na...
Číst více
Na mapovém portále ÚHÚL byla publikována mapová aplikace „Kůrovcová mapa 09/2022“, která byla aktualizována na podkladě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2021 a zářím 2022. Již tradičně byly vyhodnoceny plochy těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Tato meziroční změna byla vyhodnocena postupně, a to z celkem tří období satelitního snímkování dat Planet Dove...
Číst více
Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě pro potřeby státní správy pro rok 2023, je k dispozici v sekci KoPla. Uvedená produkční verze je určena výhradně pro lesy zařízené metodou věkových tříd.
Číst více
Na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2021 a červencem 2022 byly vyhodnoceny plochy těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. „Červencovou bezoblačnou mozaiku,“ nebylo vzhledem k vysoké oblačnosti možno vytvořit, data byla proto rozšířena o konec června (20. 6.-37. 7. 2022). Jedním z důvodů této oblačnosti byl i požár v NP České Švýcarsko, jehož satelitní data proto...
Číst více
V Katalogu mapových aplikací je dostupná aktualizovaná aplikace Lesní hospodářské osnovy (LHO). Aplikace v této podobě obsahuje rozšířené možnosti a funkcionality, než mělo původní řešení. Jedná se především o přístup k datům všech platných LHO a také LHO v prvním roce platnosti, výběr zařizovacího obvodu podle kódu, resp. názvu, popř. podle příslušnosti ke kraji, obci...
Číst více
Od 14. 3. 2022 je v sekci MAPY A DATA a jejím Katalogu mapových informací dostupná nová verze aplikace DS SSL, která využívá funkcionalit platformy HTML5. Tato aplikace je určená výhradně pro potřeby orgánů SSL a nahrazuje původní řešení na již nepodporované a nevyhovující technologii Microsoft Silverlight. Nová verze aplikace představuje řešení pro přístup k digitálním datům LHP a...
Číst více
Dne 14. března 2022 byla spuštěna na webu ÚHÚL aplikace Rejstřík honebních společenstev (MAPY A DATA → KATALOG DATOVÝCH INFORMACÍ). Aplikace je výsledkem centralizace a digitalizace rejstříku honebních společenstev, provedené na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství jednotlivými orgány státní správy myslivosti na přelomu let 2021 a 2022.
Číst více
Na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi červencem 2021 a zářím 2021 byla vyhodnocena plocha těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Za toto období bylo vyhodnoceno (hodnoty zaokrouhleny) 9 000 ha území nových těžeb v převážně jehličnatých porostech a 10 500 ha souší detekovaných k září 2021. Z této celkové plochy souší vyhodnocených k...
Číst více
Vědci Botanického ústavu AV ČR a odborníci z ÚHÚL vytvořili soubor elektronických map, které představují historii lesů na našem území od roku 5 500 před naším letopočtem. Znalost historie nám může pomoci k lepšímu porozumění současné situace. Mapy samotné zobrazují druhové složení lesů a jeho změny, zastoupení různých způsobů hospodaření či druhové složení bylinného patra. Odborná i...
Číst více
1 2