Příspěvky

Mapy a data
Na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2020 a první polovinou května 2021 byla vyhodnocena území těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Období pro sestavení „jarní mozaiky“ ČR ze satelitních dat Planet bylo 26. 4. – 18. 5. 2021. Ve srovnání s předchozími dvěma roky bylo posunuto období na polovinu května s ohledem...
Číst více
Na ÚHÚL vznikla v nedávné době nová aplikace „Trendy“, která má za cíl uživatelsky přívětivým způsobem publikovat a vizualizovat dlouhé časové řady satelitních dat zaměřené na zdravotní stav lesů. Základní motivací byla snaha zpřístupnit historické satelitní snímky Landsat 5 (1984–2013), Landsat 8 (2013– dosud) a Sentinel-2 (2015–dosud) široké lesnické veřejnosti a umožnit studium krátkodobých (3...
Číst více
Publikace Lesy Karpat České republiky přináší jedinečný ucelený pohled na moravskou a slezskou část karpatského pohoří. V jednotlivých kapitolách se text věnuje všem aspektům souvisejícím s lesním prostředím a hospodařením v lesích. Publikace velmi podrobně popisuje charakteristiku území jak po stránce geomorfologie, geologie a pedologie, tak i hydrogeografie. Nechybí ani popis charakteristických typů lesních ekosystémů...
Číst více
Aktuálně je možné pomocí webové mapové služby (WMS), případně služby WMTS, připojit do mapových aplikací i mapy lesních hospodářských osnov (LHO). V minulosti byly již tímto způsobem zpřístupněny mapy oblastních plánů rozvoje lesů, dálkového průzkumu Země a honiteb. Kompletní výčet webových služeb ÚHÚL a odkazy pro jejich připojení najdete na stránce Webové mapové služby. Mapy lesních...
Číst více
1 2