Příspěvky

Oblastní plány rozvoje lesů
Rádi bychom připomněli pořádání odborných akcí, na kterých budeme představovat některé z výstupů OPRL: Seminář s praktickými ukázkami „Možnosti využití melioračních okrsků pro zvýšení retence a akumulace vody v lesích.“ Pořadatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Termín: 24. 10. 2023 9:00 Místo konání: Penzion Prátr, Branná 58, 379 01 Třeboň Podrobnosti a přihlášku naleznete...
Číst více
Pro vybrané dřeviny byly zpracovávány rozbory stavu a předpokládaného vývoje na základě analýzy dat LHPO, ERMA a OPRL. První takto zpracovanou dřevinou je modřín evropský, následovat budou další hospodářsky důležité dřeviny. Rozbor stavu vybraných dřevin na základě analýzy dat LHPO, ERMA a OPRL Uvážlivé pojetí správy lesních porostů je založeno na bezpečné produkci poptávaných lesnických...
Číst více
Představujeme harmonogram schvalování OPRL podle přírodních lesních oblastí (PLO). Harmonogram obsahuje termíny základních a závěrečných šetření a odkaz na stránky jednotlivých PLO. Stav prací v roce 2023 PLO které budou schváleny v roce 2023 PLO 36 Středomoravské Karpaty (pobočka Kroměříž) 22.02.2022 – proběhlo základní šetření 03.10.2023 – závěrečné šetření doposud neproběhlo PLO 6 Západočeská pahorkatina (pobočka Plzeň) 08.03.2022 – proběhlo...
Číst více
Základní hospodářská doporučení (obmýtí, obnovní doba, minimální podíl MZD, hospodářský způsob, hospodářský tvar, cílová druhová skladba) pro CHS a PT vymezené v dané PLO vycházejí z příloh vyhlášky č. 298/2018 Sb. a dosavadních zkušeností při obhospodařování daného lesního majetku. Po dobu, než budou k dispozici aktualizované oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) je nutné podklady pro podrobné plánování v lesích odvodit...
Číst více
Na základě pověření Ministerstva zemědělství (MZe) probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Tento proces začal v roce 2019, podle schváleného harmonogramu MZe, a jeho ukončení se předpokládá v roce 2025. Doposud MZe schválilo 18 nových OPRL, v roce 2022 proběhne schvalování dalších 9 PLO. Podrobnosti jsou dostupné zde. Mapové kompozice OPRL jsou k dispozici na Geoportálu ÚHÚL....
Číst více
V rámci uživatelské údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) byly v letech 2013 až 2020 na většině LHC v ČR, kde docházelo k obnově LHP, nezávisle prošetřeny všechny kontrolní a srovnávací plochy (KSP) pracovníky ÚHÚL. Celkem byl porovnán růst a poškození lesa zvěří na 1 110 KSP, přičemž bylo změřeno 88 344 stromků v oplocené a 73 491 stromků na volné...
Číst více
Na základě pověření Ministerstvem zemědělství probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Platnost OPRL je 20 let, proto nyní ÚHÚL postupně zpracovává nové. Ministerstvo tyto výstupy kontroluje a schvaluje. Celý proces obnovyoblastních plánů rozvoje lesů bude probíhat do roku 2025. OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování...
Číst více