Tvorba nových OPRL bude pokračovat v letošním a v příštím roce

Na základě pověření Ministerstva zemědělství (MZe) probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Tento proces začal v roce 2019, podle schváleného harmonogramu MZe, a jeho ukončení se předpokládá v roce 2025. Doposud MZe schválilo OPRL pro 32 přírodních lesních oblastí (PLO).

V roce 2023 byly schváleny OPRL pro následující PLO. Jejich platnost je od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2043 (20 let).

 V letošním roce budou schvalovány OPRL pro následující PLO:

Podrobný harmonogram je umístěn zde.

Mapové kompozice OPRL jsou k dispozici na Geoportálu ÚHÚL