U příležitosti českého předsednictví ÚHÚL připravil film Forests in Czechia 2022

Česká republika od července na půl roku předsedá Evropské unii. Při této příležitosti ÚHÚL připravil krátký film o lesnictví v ČR. Data jsou převážně z Národní inventarizace lesů.